Notiser publicerade tidigare på vår hemsida och som fortfarande har aktualitet

 

Bilåkande o parkerande

 

Styrelsen har fått in klagomål, över att bilåkandet bland husen har ökat på senare tid, liksom att man låter bil stå parkerad inne i området.

 

Vi vill påpeka:

 

Vi har garageplatser och öppna parkeringsplatser där våra bilar ska stå. Det finns skyltar med förbjuden infart vid gångarna till våra bostäder.

Undantag är när man har stor last i bilen, som behöver komma nära hus, men sedan åker man  förstås illbaka till parkeringen så fort man lastat ur  /Juni 2003

 

 

Fläktarna i garagen är besiktade, iordningsställda och befunna i gott skick.

Om man hänger träskivor, eller annat som skymmer, hindrar det luften att passera, och de som har garageplatser i mitten blir inte av med sin fukt.

Vi uppmanar – visa dina grannar hänsyn och ta bort hinder från garageväggarna./ Okt 02

 

 

Garageportarna

Några i området har upptäckt att om man tvättar (gnuggar) garageportarna med vanligt varmvatten o diskmedel får man upp glansen igen. Något som vi var och en kan göra för att få det att se ännu fräschare ut i vårt område /Okt 02

 

 

Redskap till förfogande

I städskrubben i kvartershuset förvaras vattenslag och spridare, el-häcksax, reservbensin till gräsklippare. /Aug 02

 

 

Okynnesparkering  /Aug 02

på våra gångvägar i området är förbjudet. Om något händer och ett utryckningsfordon snabbt behöver ta sig fram innebär den här typen av parkering allmänfara. Skärpning!/

 

 

För medlemmarna inom Brf. Kvarnen gäller:    / Maj-Aug 03

Inför sommarens Bygg- o reparationer

 

Den som själv vill göra en ideell arbetsinsats med att måla om eller göra enklare reparationer på befintlig ytterfasad i sin bostadsrätt, kan göra det och erhålla virke och färg hos vicevärden.

 

Den här rätten gäller den del av byggnaden som är den ursprungliga och där bostadsrättsföreningen har ett ansvar för. Vad gäller altaner och ev. andra tillbyggnader som tillkommit senare och på egna initiativ svarar inte föreningen för några materialkostnader. Här får man köpa färg och virke själv.

 

Den som har planer på större förändringar, tex inglasning eller annan inbyggnation som kräver bygglov, får själv ombesörja att söka bygglov.

Man måste alltid anmäla till föreningen om man tänker göra någon större förändring. (Altantak, inglasning,värmepump,mm.)

 

Eftersom föreningen har ett övergripande ansvar för fastigheterna, måste alla större förändringar som görs i en bostadsrätt anmälas till vicevärdskontoret. De förändringar som avses är förändringar som har betydelse för bostadens funktion.

 

De fria ytorna runt våra hus, ska hållas fria. Staket och häckar som hindrar grannen att lätt komma in på baksidan av bostaden med redskap – får inte förekomma.