Brf Kvarnen  - vanliga frågor och svar

 

Var passar min lägenhetsnyckel?

 

Svar: Din nyckel är märkt med ett nummer. ex. L1. Samma nyckel går till ytterdörren i det förråd, som hör ihop med lägenheten. Vidare går nyckeln till det garage som hör ihop med din lägenhet. Två lägenhetsinnehavare kan därmed inte komma överens om att byta garage. Nyckel till tvättstugan är separat nyckel (märkt TV). Nyckel till bastu finns i kvartershuset. Nyckel till klubbrum handhas av vicevärd, och hämtas hos denne i förväg, helst på kontorstid (onsdag-kvällar sommar 18-20 vinter 18-19).  (senaste låsbyte inom bostadsområdet skedde Nov 2001)

 

Vad händer om jag tappar en nyckel?

 

Svar: En borttappad nyckel till din lägenhet innebär att du sannolikt behöver byta låscylinder.  Det är dock ditt eget ansvar och kostnaden för detta får du själv betala. Det ska dock anmälas till vicevärd. När du någon gång överlåter bostaden till ny familj ska den nya familjen ha rätt att veta att rätt antal nycklar finns kvar.

Bostadsrättsinnehavare inom Kvarnen erhåller ett förmånligt pris komplett för låscylindrar inklusive 3 nycklar - 2000 kr totalt. (gäller år 2002)

 

Om jag behöver fler nycklar?

 

Svar: Hämta rekvisition hos vicevärd. Därefter kan du lösa ut nyckel hos nyckelkedjan. OBS det går inte lösa ut ny nyckel utan denna rekvisition.

 

Om mitt lås kärvar

 

Låscylindrarna ska behandlas med Assa låsspray ett par gånger om året, för att fungera bra.  Låsspray kan köpas hos nyckelleverantör, men finns även till rabatterat pris hos föreningen (kontakta vicevärd).

Använd inte grafit eller andra medel som man inte säkert vet fungerar ihop med våra lås.

 

Vad gör jag om det inträffar en vattenskada i lägenheten?

 

 Alla skador som är av den arten att de ingår i föreningens ansvarsområde ska anmälas till vicevärd, innan någon annan åtgärd vidtas. Vicevärd svarar sedan i samråd med bostadsinnehavaren för att entreprenör tillkallas och att försäkringsbolag kontaktas.

 

Var kan jag förvara min cykel?

 

Inom området finns 7 cykelförråd.  5 av dem i samma hus som lägenhetsförråden. Där kan du placera din cykel. Utrymmena är dock begränsade, så förråden ska användas till cyklar som är i varaktigt bruk.  Cyklar som är undanställda för något ev. framtida behov (ex. barncyklar när barnen vuxit upp) får placeras på annan plats (ex. i egna förrådet).

 

Får man sätta upp staket eller häck runt sin tomt?

 

Marken runt våra hus är samfällighet. Det finns alltså inga ”tomtgränser”.  Utrymme för altaner och tillhörande buskar, små grönsaksland etc. liksom marken på framsidan fram till vägen betraktas numera som mark man ”på ett förnuftigt sätt” kan ”markera” .

Tänk på att det viktigaste är att man är överens med sina grannar.

I området har uppstått naturliga stråk mellan husen från innergårdarna. Dessa får inte spärras av. Barnen har vidare behov av gräsytor och träd och buskar, för sina lekar.  

Är du osäker  - prata med grannarna inom städområdet (gm städledaren) eller vicevärden.

 

Vilka arbetsinsatser krävs det av mig vad gäller områdets skötsel?

 

Vi har ett gemensamt ansvar för att vårt område underhålls och ser snyggt ut. Vi jobbar solidariskt med detta, efter förmåga. Hösten 2001 målade vi ex. tillsammans om våra förrådsbyggnader. Området är indelat i s.k. städlagsområden, där vi närmaste grannar kommer överens om vad var och en gör under året. (se särskild information städlagsområden). På så sätt blir skötseln av området billigare, och håller nere våra månadskostnader. Detta arbete bidrar även till att vi grannar träffas ute, vilken är en viktig del av trivseln. Vid städdagen på våren (April) och städdagen på hösten (Okt) förväntas att alla lägenheter är representerade.

 

Vilken hjälp kan jag få som nytillkommen köpare, för att besikta att lägenheten är i gott skick?

 

Om behovet är en total genomgång av lägenheten kan en oberoende besiktningsman behöva kontaktas. Ofta är behovet att se till att grundfunktionerna i lägenheten är i rätt skick. Dvs. de delar som föreningen är ansvarig för (husets stomme, stamledningar för avlopp, värme, el, vatten, fönster, utomhus målning etc.)

Föreningen kan ställa upp vid lägenhetsöverlåtelse via vicevärd, samt någon i styrelsen.

 

Vad kan jag lägga i sopförrådet?

 

Vi har separata kärl för: köksavfall (ordinarie soppåsar), tidningspapper, pappersförpackningar vitt o färgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar, batterier, glödlampor, lysrör. Packa noga i respektive kärl. Vi betalar alla för denna service. Det ligger i vårt eget intresse att hålla kostnaderna nere.

Skrymmande sopor, som större förpackningar, träavfall, grenar och kompost, ingår inte. Det får var och en transportera till tippen på Skäggebyvägen.

 

Billigare el genom HSB-avtal?

 

HSB arbetar med att avtalsvägen få så förmånliga elpriser som möjligt för sina medlemmar. För närvarande har HSB centralt ett avtal med Östkraft, som bedöms vara förmånligast för närvarande. Den som vill ansluta sig till avtalet får själv kontakta företaget och anmäla sig.  Storuman Energi AB

 

Finns det bredband inom området?

 

Föreningen har för närvarande ett avtal med ComHem. Denna lösning innebär att datatrafiken går genom kombidosan i TV uttaget. Månadsavgiften är olika beroende på vilken anslutningshastighet du väljer.

 

Varför går inte fukten bort i garagen?

 

Förhoppningsvis är det bara sporadiskt som fukten ligger kvar. I ändarna av garagelängorna finns varmluftsfläktar, med kapacitet att ventilera bort fukten i hela längan.

Det blir problem dock om man hänger upp saker på garageväggarna som hindrar luften från att strömma fritt. (2 meter från innervägg och ut mot garageöppning får aldrig täckas). Får du problem med fukt – tala med dina garagegrannar, så ni kan ordna så fri lufttillförsel som möjligt.

Bensindunken till gräsklipparen är tom

 

Den som använder sista bensinen säger till vicevärden för påfyllning. Alternativt kan bensin hämtas i städförrådet i kvartershuset.