Sorteringsguide för Finspångs kommun

 

Genom att sortera dina sopor ser du till att naturens material inte åker ur kretsloppet och hamnar på sopberget. Det ökar även förutsättningarna för oss att kunna hålla en låg avfallstaxa.
Dessutom sätter du press på företagen att göra förpackningar som är ännu lättare att återvinna. Tack vare dig gör samhället och miljön en stor vinst, varje gång du återvinner. Därmed vinner även du något!

 

Så här sorterar du dina förpackningar

Glasförpackningar, det vill säga flaskor och burkar

Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. Färgat och helt ofärgat glas sorteras var för sig.
OBS! Inte porslin, keramik, glödlampor, fönsterglas och spegelglas.
 

Pappersförpackningar

Förpackningar som till minst hälften består av papper, exempelvis pizzakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp.
OBS! Inte tidningar, broschyrer eller kontorspapper.

OBS! kuvert läggs i hushållsavfallet

Metallförpackningar

Det vill säga konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar och aluminiumfolie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler etc.
Stora färgburkar lämnas på återvinningscentralen om de är tomma och rena.
Färgburkar med färgrester lämnas på miljöstationen.

Plastförpackningar allmänt

Plastförpackningar delas upp i hårda och mjuka plastförpackningar. För att skilja hårda plastförpackningar från mjuka kan man försöka knyckla ihop förpackningen till en boll. Om det går att göra, utan att förpackningen spricker så är det en mjuk plastförpackning.

Hårda plastförpackningar

Till hårda plastförpackningar räknas till exempel flaskor, burkar, lådor och dunkar. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Handtag, lock och andra detaljer som inte är av plast ska om möjligt tas bort. Lock och kapsyler av plast tas av. Om locken är av plast ska de läggas lösa i behållaren.
Förpackningarna lämnas i behållaren för hårda plastförpackningar vid återvinningsstationen.
Stora plastförpackningar som inte går in i behållaren lämnas på Återvinningscentralen Sjömansäng.
Förpackningarna ska läggas lösa i behållaren, inte i hopknutna påsar för att underlätta den efterföljande sorteringen.

Mjuka plastförpackningar

Till mjuka plastförpackningar räknas till exempel påsar, plastfolie, film och vakumförpackningar, t ex skinkförpackningar. I vår kommun skickas hushålls-avfallet till förbränning som ger fjärrvärme. Därför finns det ingen behållare för mjuka plastförpackningar på återvinningsstationen.
De mjuka plastförpackningarna ska läggas bland hushållsavfallet.

 

Så här sorterar du för övrigt

Batterier

Småbatterier av alla sorter lämnas i batteriholk vid återvinningsstationerna eller i affärer. Kommunen ombesörjer transport till slutbehandling.

Batterier - laddningsbara

Laddningsbara batterier lämnas till försäljningsstället eller till Sjömansängs Återvinningscentral.
OBS! Tänk på att många batterier sitter dolda i olika produkter t ex mobiltelefoner och borrmaskiner. Batterierna skickas vidare för omhändertagande av nickel-kadmium och kvicksilver.

Bilbatterier

Bilbatterier återlämnas till försäljningsstället, som skickar dem vidare för återvinning.

Bildäck

Däck lämnas tillbaka till försäljningsstället, som skickar dem vidare för återvinning eller energiutvinning.

Elektronik

Elektronikskrot till exempel TV, stereo, radio, datorer och hårtorkar lämnas till Sjömansängs Återvinningscentral. Avfallet skickas sedan vidare för demontering samt återvinning och omhändertagande av farligt avfall.

 

Farligt avfall

          

Farligt avfall till exempel olja, oljefilter, färgrester, bekämpningsmedel och lösningsmedel lämnas till Sjömansängs Återvinningscentral. Även cytotoxiska läkemedel och kanyler räknas som farligt avfall.
Avfallet skickas sedan vidare för slutlig behandling.

Kläder

Begagnade kläder för återanvändning lämnas till insamlingsbehållare eller till second-handaffärer.

Kyl och Frys

Kyl och frys lämnas till Sjömansängs Återvinningscentral, för vidare omhändertagande av freon och metallåtervinning.

Lysrör, glödlampor och lågenergilampor

Lysrör, glödlampor och lågenergilampor lämnas till Sjömansängs Återvinningscentral. Avfallet skickas sedan vidare för omhändertagande av kvicksilver.

Matrester

Matrester läggs i egen kompost eller i hushållssoporna. Kompostering anmäls till Miljö- och hälsoskyddskontoret. Där lämnas också råd om kompostering.

Mediciner

Medicinrester lämnas tillbaka till Apoteket, som skickar dem vidare för destruktion. Cytostatika och övriga cytotoxiska läkemedel samt kanyler hanteras som farligt avfall och lämnas på Återvinningscantralen.

Möbler

Möbler och husgeråd för återanvändning lämnas till second-handaffärer, auktionsfirmor eller kommunens återvinningsprojekt.

Skrot

Metallskrot förutom förpackningar lämnas till Sjömansängs Återvinningscentral. Skrotet skickas sedan vidare för återvinning.
OBS! Förpackningar av metall lämnas till förpackningsinsamlingen

Termometrar

Termometrar med kvicksilver till exempel febertermometrar lämnas till Apoteket eller till Sjömansängs Återvinningscentral. Skickas vidare för omhändertagande av kvicksilver.

Tidningar

Tidningar, broschyrer och kontorspapper sorteras för sig och lämnas vid återvinningsstationerna. Avfallet skickas sedan vidare för återvinning.

 

OBS! kuvert läggs i hushållsavfallet

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall komposteras i den egna trädgården eller lämnas till Sjömansängs Återvinningscentral.

 

Återvinning av förpackningar

Använda förpackningar får nytt liv

Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya produkter. Förpackningar av mjuk plast går däremot till energiutvinning.

Vem tar hand om materialet?

MetallKretsen, Svensk GlasÅtervinning, Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen och Returwell har ansvaret för att samla in och återvinna materialet. Dessa företag ägs i sin tur gemensamt av industrin och handeln. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

Vem betalar insamlingen?

På de förpackningar som säljs ligger idag en avgift som bekostar insamling och återvinning. Avgiften för till exempel en mjölkförpackning är ett öre.

Har du frågor om förpackningar?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI är en samarbetsorganisation som bildats av fem materialbolag: Plastkretsen, MetallKretsen, Returwell, Svensk Kartongåtervinning och Pressretur. FTI har även ett djupare samarbete med Svensk GlasÅtervinning.
Du är välkommen att ringa till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens kundtjänst på telefonnummer 0200-88 03 11. De tar emot synpunkter på hur återvinningsstationerna sköts, och svarar på frågor om hur man sorterar.
Du kan också besöka webbplatsen: www.ftiab.se eller ringa direkt till entreprenörerna i din kommun.